Många små steg löser problemen

8 januari 2001

Det är Landstingsförbundet som tagit initiativ till projektet Genombrott – att korta köer och väntetider till och inom hälso- och sjukvården. De första försöken startade 1997 och omfattade 20 kliniker och vårdcentraler i 13 landsting. Sedan dess har ytterligare projekt genomförts.

Syftet med det arbetssätt som beskrivs i modellen, som är hämtad från USA (Institute for Health Care, Boston: »Breakthrough Series Model«), är att minska gapet mellan kunskap och praxis. Kärnan är de små stegen. Man identifierar de delar av verksamheten som behöver förbättras, sedan testar man de idéer som finns till åtgärder i liten skala. Åtgärderna utvärderas; visar de sig inte leda till önskat resultat avbryter man försöket. Ger de förbättringar upprepas försöket, fast i större skala. Till slut når man den punkt där den nya metoden blir praxis – genombrottet.

Genombrott som modell kan användas i alla delar av sjukvården. I den samling av försök som finns hos Landstingsförbundet finns exempel från husläkarmottagningar, olika slags mottagningar inom öppen- och slutenvården och akutmottagningar.

Vårdcentralen i Arvidsjaur hämtade inspirationen till sitt projekt från grannlänet Västerbotten som var tidigt ute med att arbeta med metoden.

Du kan läsa mer om Genombrott på Landstingsförbundets hemsida: www.lf.se/hs/genombrott.htm

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida