Många sömnlösa efter Gudrun

3 februari 2006

Ett år efter stormen Gudrun har konsumtionen av lugnande, sömnmedel och alkohol ökat bland de skogsägare som drabbades. Det visar en enkät som Skogsstyrelsen har genomfört i Götaland. Där drabbade stormen 50 000 skogsägare hårt.

Av de 400 som besvarade enkäten känner var tredje nedstämdhet och sorg och anser att stormen har påverkat deras livskvalitet. Några tycker att livet känns outhärdligt. Var fjärde skogsägare anser att han eller hon har ändrats som person, men lika många hävdar att stormen inte har påverkat dem känslomässigt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida