Många studenter från arbetarhem

7 februari 2005

Studenterna på högskolornas vårdutbildningar kommer
i större utsträckning än på andra utbildningar från arbetarhem. Samma sak gäller lärarutbildningarna. Det framgår av en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, har gjort.

Ungefär var tredje person, född på 1970-talet, kommer från ett arbetarhem. En något större andel av denna grupp studerar till biomedicinsk analytiker, på sjuksköterskeprogrammet är andelen från ett arbetarhem cirka 30 procent.

Läkarutbildningen har tillsammans med arkitektutbildningen lägst andel från arbetarhem, under 10 procent.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida