”Många tror att Tramadol är som Alvedon”

21 januari 2020

Psykiatrisjuksköterskan Alexander Holmstedt fick upp ögonen för Tramadolmissbruk hos sina unga patienter när en kille berättade att han hade fått läkemedlet utskrivet som smärtstillande efter en idrottsskada.

— Han kom från en lite strulig uppväxtmiljö och märkte direkt hur bra han fungerade med Tramadol. Skolan gick plötsligt lättare och han kunde vara mer social, säger Alexander Holmstedt.

Det är en ganska vanlig effekt. I början verkar Tramadol både aktivitetshöjande och lugnande, vilket gör att unga kan använda det för att prestera bättre, till exempel inför ett prov i skolan. Men effekten avtar efter en tids användning och då börjar ungdomarna testa andra droger.

— Vi ser att läkemedlet har blivit en allt vanligare inkörsport till ett senare blandmissbruk.

Nyligen avslutade Alexander Holmstedt och en kollega det tvååriga projektet Tramadol Maria Malmö. De har kartlagt och hämtat in kunskap om Tramadolmissbruk bland unga i staden, bland annat från inskrivningsintervjuer med patienter på beroendemottagningen Maria Malmö, sammanlagt 635 personer. De gjorde också djupintervjuer med 34 unga.

Resultatet visar bland annat att debutåldern för att testa Tramadol var 16,5 år, att användarna hade högre risk att pröva andra droger och att de i högre grad var kriminellt belastade.

Alexander Holmstedt varnar nu för en utveckling i Sverige som liknar den i USA, där opioidmissbruket tar flera hundra liv varje dag.

— Det handlar om ta bort ofarlighetshetsstämpeln på läkemedlet. I dag tror många att Tramadol är ungefär som Alvedon. Jag har hört unga berätta att de fått det av sina föräldrar mot huvudvärk. Men det är en beroendeframkallande opioid som kan få stora konsekvenser för individen.

Alexander Holmstedt

Gör: Psykiatrisjuksköterska på beroendemottagningen Maria Malmö.
Aktuell: Med projektet Tramadol Maria Malmö, som ingår i hans masteruppsats vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida