Många väger mycket men viktökningen har stannat

Under hela förra decenniet ökade antalet överviktiga och feta människor i Sverige år för år. Men nu kan ett trendbrott vara på gång, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

9 november 2005

Sedan början av 1980-talet har såväl medelkroppsvikten som medellängden ökat i Sverige. Men i förhållande till hur mycket svensken har lagt ut är längdökningen blygsam, vilket har resulterat i att allt fler har blivit överviktiga och feta.

Andelen feta män och kvinnor i åldrarna 16 till 84 år har fördubblats sedan början av 1980-talet. Männen väger i genomsnitt sex kilo mer i dag jämfört med för 25 år sedan. Kvinnorna har gått upp fyra kilo.

Under samma period har medellängden ökat med två centimeter hos männen och en centimeter hos kvinnorna.

Ökningen störst på 90-talet

Nästan hela viktökningen inträffade under 1990-talet.

Men kanske har alla skriverier, debatter och åtgärder i syfte att hejda den så kallade fetmaepidemin äntligen gett resultat. SCB:s mätningar visar nämligen att ökningen helt tycks ha avstannat sedan början av 2000-talet.

– Än är det för tidigt att tala om en trend. Det ser ut som om viktökningen avstannat just nu, men vi vet inte hur det ser ut vid nästa mätning, säger Jessica Persson, utredare vid SCB.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida