Många vill forska kring etik

6 november 2000

I september gick ansökningstiden ut för Vårdalstiftelsens nya satsning på tvärvetenskaplig etikforskning. 55 ansökningar om forskningspengar har kommit in.

I annonsen angavs att anslag skulle fördelas till forskningsprojekt inom något av följande teman: Vid livets början, Vid livets slut och Att leva med risk, med underrubrikerna Etik inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, Etiska aspekter kring palliativ vård, Äldresjukvård och äldreomsorg samt Etiska problem inom genetisk och högteknologisk medicin.

Ansökningar har kommit in till alla teman. Ingalill Rahm Hallberg, Kim Lützén och Britt-Marie Ternestedt hör till de forskande sjuksköterskor och etiker som vill vara med och dela på anslagen. Vilka projekt som får stöd avgörs i december. Totalt är det 36 miljoner kronor som ska fördelas på fem år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida