Många vill lära sig mer

Många vill lära sig mer
Sara Kindberg håller kurs på Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Jenny Kallin

Som barnmorska har du säkert upplevt uppvaknandet kring bäcken­botten. Men var femte känner sig inte trygg med att sy bristningar, visar Vårdfokus granskning.

6 november 2018

”Ju mer jag lär mig, ju mer förstår jag att jag inte kan”, skriver en av hundratals barnmorskor som svarat på Vårdfokus bäckenbottenenkät — och gör en perfekt sammanfattning av kunskapsläget i förlossningsvården just nu.

?På senare år har med­vetenheten ökat om att fler får problem efter vaginala förlossningar än vad vården tidigare förstått och att förlossningsvården behöver göra mer för kvinnors underlivshälsa. Men behovet av kunskap är stort.?Vårdfokus undersökning visar att var femte förlossningsbarnmorska inte känner sig trygg och bekväm med att sy grad två-bristningar. Känslan av otrygghet är vanligare bland barnmorskor som inte fått vidareutbildning i suturering och bäckenbottens anatomi.

Totalt sett har 70 procent fått vidareutbildning. Men i gruppen otrygga är det bara hälften som fått det. ??Framför allt är det djupa och mer komplexa grad två-bristningar som skapar osäkerhet. Men underbemanning och dålig arbetsmiljö är också en bidragande orsak.

Trots nya rekommendationer om att vara två vid diagnos­tisering och suturering är det knappt hälften av barnmorskorna som svarar att de oftast har möjlighet att undersöka och sy bristningar tillsammans med en kollega.?

”På grund av arbetsbelastning har jag behövt suturera sådant jag inte känt mig trygg med och känt att jag inte är helt säker på att det blev rätt. Det är svårt att få till hjälp vid själva sutureringen, men erfarna barnmorskor hjälper gärna till att bedöma och ge tips”, skriver en barnmorska.

?”Underbemanning gör det svårt ibland att vara två vid suturering, speciellt nattetid med höga patientflöden. Här ligger ett tungt arbetsgivaransvar”, skriver en annan.??

Hälften av barnmorskorna som svarat på enkäten har upplevt att underbemanning och dålig arbetsmiljö försämrat deras möjligheter att förebygga, diagnostisera och sy bristningar på bästa möjliga sätt.?Återkoppling – att exempelvis få veta om en patient blivit felaktigt sydd – är det många som efterfrågar, men få som får.

?Viljan att lära sig mer är stor. Åtta av tio svarar att de skulle behöva mer kunskap om hur bäckenbottens muskler fäster och fungerar. Många efterfrågar också mer praktisk träning i att sy.

FORTSÄTTNING FÖLJER
Ojämlik eftervård och fler outforskade muskler. Bäcken­bottengranskningen fortsätter. Hör av dig med tips: jenny.kallin@vardfokus.se

Läs också ”Outforskad kroppsdel”, vårt tema om bristningar från 2016.

Så svarar barnmorskorna på Vårdfokus enkät

Grafik: Klicka här.

Känner du dig trygg och bekväm med att sy grad två-bristningar?
JA: 74%
NEJ: 22%
VET EJ: 4%

Behöver du mer kunskap om anatomi?
JA: 78%
NEJ: 15%
VET EJ: 7%

Behöver du mer träning i att sy bristningar?
JA: 68%
NEJ: 28%
VET EJ: 4%

Har medvetenheten ökat på din arbetsplats om att även mindre bristningar kan be problem?
JA: 93%
NEJ: 4%
VET EJ: 3%

Får du återkoppling när du sytt?
ALLTID/OFTA: 13 %
SÄLLAN/ALDRIG: 70%
VET EJ: 17%

Är det viktigt med återkoppling?
MYCKET/GANSKA: 100%

  • Svaren bygger på en webb­enkät till barnmorskor i Vårdförbundet som jobbar med förlossningsvård.
  • Vi fick 562 svar från hela landet och alla åldrar.
  • Undersökningen gjordes i september/oktober 2018.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida