Mångkulturell information

8 mars 2003

Amningshjälpens projekt Vidgade vyer sprider information bland unga mammor och ett flertal invandrargrupper. Samtidigt försöker man värva invandrade och unga kvinnor till föreningen och göra den mer mångkulturell.

Projektet som är inne på sitt tredje och sista år har fått två miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden.

Pengarna har använts till att översätta informationsbroschyren Amning, sugen på livet till tretton språk och broschyren Sugen på mer ? om att fortsätta amma till något färre. Pengarna har även gått till att utveckla samarbetet med.

Nätverket unga föräldrar, med invandrarorganisationer för kvinnor och med mödra- och barnavårdscentraler.

Amningshjälpen är en ideell förening som sprider kunskap och ger stöd till kvinnor som vill amma.
www.amningshjalpen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida