Mångmiljonsatsning på IT

9 april 2001

KK-stiftelsen och Vårdalstiftelsen satsar 32,5 miljoner kronor på IT i hälso- och sjukvården. Övergripande mål är effektivare arbetsformer i vården och större inflytande för patienterna och deras anhöriga. Satsningen riktas mot regional samverkan, distanssjukvård, hemsjukvård och äldreomsorg. Förslag till samlade ansökningar kan lämnas av kommuner, landsting och andra vårdproducenter samt universitet och högskolor senast den 24 september 2001. Ansökningar inom följande områden kommer att prioriteras: regional samverkan mellan olika vårdaktörer och vårdnivåer, IT-baserad hemsjukvård, distanskonsultation och övervakning, expertsystem för beslutsstöd samt äldreomsorg baserad på IT-
lösningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida