Människan ur olika perspektiv

7 januari 2003

Författare Maare Tamm 
Titel Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, 2:a uppl
109 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2002 
Cirkapris 394 kronor 
ISBN 91-44-04100-4

Människan fungerar som en vetenskapsman. Hon försöker förstå, förutse och kontrollera fenomen i sin omgivning. Det menar George Kelly, en av de teoretiker som finns med i denna omarbetade upplaga av Maare Tamms bok Psykologiska teorier i vården som kom för tio år sedan. Kelly formulerade på 1950-talet en kognitiv personlighetsteori. Som grund fanns hans människosyn som innebar att han såg människan som kapabel att föreställa sig verkligheten i stället för att passivt reagera på den. Med det menade han att hon också kan omtolka eller omformulera sin verklighet, vilket gör henne fri och inte till ett offer.

Det finns inte en teori eller förklaringsmodell som den som vårdar andra människor i alla lägen kan luta sig emot. Tvärtom. Människan är komplicerad, de sociala sammanhangen likaså. Därför är denna bok välkommen. Författaren presenterar några teoretiker (tre har kommit till sedan förra upplagan) och deras teorier, som representerar olika synsätt inom psykologin: det psykoanalytiska, det humanistiska och det kognitiva. Boken fungerar både som en grundläggande översikt över psykosociala teorier, användbara i vården, och som en uppslagsbok.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida