Masar kan utveckla juridisk kompetens

5 april 2004

Nästa läsår anordnar Ersta Sköndals högskola i Stockholm en kurs i »juridisk kompetensutveckling« på tio poäng för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Det är en distanskurs med två samlingar på högskolan, i september i år och i april 2005. Resten av kursen läses över nätet. Kursen är en uppdragsutbildning (ska alltså betalas av arbetsgivaren) men ger poängsatt utbildningsbevis för behöriga studenter.

Den innehåller bland annat personrätt, avtalsrätt, upphandling, förvaltningsrätt, allmän handling och sekretess samt skadestånd (för såväl kontraktsbrott som behandlingsskador).

Sista ansökningsdag: 14 maj 2004. www.esh.sssd.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida