Mässa för egenvård

4 september 2000

På Stockholmsmässan i Älvsjö kommer det att arrangeras ett evenemang kallat Allt för hälsan, i vecka sju varje år. Syftet är att öka allmänhetens kunskaper om metoder för att förebygga eller leva med ohälsa. Allt för hälsan är uppbyggt kring tre olika block: hälsa, kost och motion. Det kommer att hållas föreläsningar, finnas möjlighet att göra enklare blodtester; som att mäta blodtryck och bentäthet, samt möjlighet delta i konditionstester och motionsdans. Stockholmsmässan har knutit till sig ett antal så kallade huvudpartners, varav Landstingsförbundet är en. Bland de programvärdar man samarbetar med återfinns bland annat Vårdförbundet, Läkarförbundet och Läkemedelsverket. Det första Allt för hälsan äger rum den 16 till 18 februari 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida