Mässa försök till rekrytering

2 oktober 2000

JÄMTLAND. I slutet av september arrangerade landstinget i Jämtland och Östersunds kommun en yrkesmässa för att locka fler till vården. Mässan hölls i anslutning till högskolan i Östersund och riktade sig bland annat till avgångsklasserna i grundskolan och gymnasiet samt högskolans studerande. Vårdförbundets lokala avdelning i Jämtland deltog också på mässan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida