Massavhopp från kvinnokliniken i Lund

Lönestriden på kvinnokliniken i Lund slutade med att 15 barnmorskor sa upp sig, trots att arbetsgivaren gick med på en större lönehöjning.

7 oktober 2002

Trots den extra lönehöjningen är besvikelsen stor bland barnmorskorna.

? Vi är inte nöjda, men vi kom inte längre, säger Majvi Månsson, en av Vårdförbundets företrädare på kliniken.

Karin Ingesson, barnmorska och företrädare, håller med.

? Vi hoppades få ett avtal som innebar att de som sagt upp sig skulle vilja vara kvar, men arbetsgivaren verkar enbart ha gått in för att behålla dem som inte sagt upp sig, säger hon.

Missnöjet visar sig också genom att 15 av de 25 som sagt upp sig står fast vid sin uppsägning.

Majvi Månsson är orolig för framtiden.
? Om sjukhusledningen inte inser allvaret och gör något, kommer det att hända samma sak nästa år igen. Vill man ha kompetent personal, måste man betala för det. Om inte kommer personalen att söka andra jobb, säger hon.

Striden började i våras när barnmorskorna på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset förkastade arbetsgivarens lönebud. För en barnmorska med tio års erfarenhet innebar budet 21 000 kronor i månaden.

De jämförde sig med kollegerna i Kristianstad där en barnmorska med tio års erfarenhet garanterades 25000 kronor i månaden. I protest sa då 25 barnmorskor upp sig.

I början av september kom Vårdförbundet och sjukhusledningen överens om ett nytt avtal för 2002 med extra pengar. Enligt beräkningar får en barnmorska med till exempel elva års erfarenhet och treskift i genomsnitt 700 kronor från och med den 1 april i år och ytterligare 900 kronor den 1 januari 2003. I avtalet sägs också att en partsgemensam kartläggning och analys av löner och anställningsvillkor i hela Region Skåne ska göras i år och att den ska vara grunden för barnmorskornas fortsatta lönebildning.

Leif Granath är sjukhusdirektör i Lund. Han säger:

? Vi har nått ett avtal med Vårdförbundet. Jag tycker att vi har fått en grund för en struktur som innebär att vi inte hamnar i en ny liknande situation. I övrigt har jag ingen kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida