Massor av kolleger vill driva på

Närmare 400 sjuksköterskor, barn­morskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor vill vara med och styra i landstingspolitiken, där mycket av besluten i vården fattas. Här berättar några av dem om sina hjärtefrågor.

31 juli 2018
Sibelle Colliander.

Sibelle Colliander (L)
Landstinget Stockholm
Barnmorska
Sibelle Colliander har tröttnat på att de som bestämmer inte förstår konsekvenserna för patienterna. Efter 30 år i vården tänker hon nu använda sin erfarenhet i politiken. ?

Sibelle Colliander är barnmorska på förlossningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm. De senaste åren har varit pressade på förlossningen.?

– Det är ett snabbt flöde av födande kvinnor. Det väcker ilska och irritation över hur vården är upplagd. Landstinget är uppbyggt på hierarkier och högre upp finns okunskap om hur man längre ner arbetar på ett sätt som blir bäst för patienterna, säger hon.

?Sibelle Colliander väljer nu att hämta kraft från sin ilska över sjukvårdens organisation och lägga den på politiken. Hon står på Liberalernas Södertäljelista till Stockholms läns landsting.?

— Jag brinner för kvinnosjukvården. Men också för att vårdpersonal ska bli satta på piedestal, inte trampade på, säger hon.??

Som Vårdfokus nyligen rapporterat satsar förlossningen i Huddinge på att samma barnmorska ska följa kvinnan före, under och efter förlossningen. Sibelle Colliander är positiv till modellen och tycker att arbetssättet borde finnas i hela landet. Hon vill också se högre löner för barnmorskorna.?

— Det har östs statliga pengar över kvinnovården i landet. Men pengarna går bara till projekt. När det når oss längst ner i hierarkin är det bara brödsmulor kvar till löneökningar.

 

Conny Dahnson. Foto: Marie Elving

Conny Dahnson (KD)
Region Jönköping
Biomedicinsk analytiker
Uppväxt i ett religiöst präglat hem kändes det naturligt för bio­medicinska analytikern Conny Dahnson att gå med i Kristdemokraterna. Men allt gillar han inte.

En fråga där han är oenig med partiets linje är förstatligande av akutsjukvården.

— Jag kan se fördelar med ett större statligt ansvar för delar av specialistvården. Men när det gäller akutsjukvården som helhet tycker jag att ansvaret bör ligga på de politiker som finns i närområdet. Det är viktigt att medborgarna har nära till dem som bestämmer över sjukvården, säger Conny Dahnson.

Han utbildade sig till laboratorieassistent redan 1978. Lika länge har han engagerat sig politiskt och han sitter sedan många år i kommunfullmäktige i Nässjö. Om han blir invald i regionfullmäktige är en av de viktigaste frågorna att de mindre akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo blir kvar vid sidan av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Conny Dahnson är chef för tre primärvårdslaboratorier: i Tranås, Nässjö och Vetlanda. En av hans hjärtefrågor är karriärtjänster för biomedicinska analytiker. I dag finns ett 30-tal metodspecialister och processamordnare, med större ansvar och högre lön, på de medicinska laboratorierna i regionen.

— Inte minst för Vårdförbundets medlemsgrupper tror jag att det är viktigt att kunna utvecklas, avancera i jobbet och ta större ansvar. Inrättandet av karriärtjänster tror jag kan bidra till att medarbetarna stannar kvar, säger han.

 

Monika Djurner.

Monica Djurner (V)
Region Västra Götaland
Sjuksköterska
Rakt ut i havet, väster om Göteborg, ligger Öckerö. Här bodde Monica Djurner när hon som 13-åring bestämde sig för att hon var socialist.

— Väldigt tidigt insåg jag att pengar och resurser är orättvist fördelat i samhället. Jag vill vara med och utplåna de skillnaderna. Det ska inte spela någon roll om du är född i en förort med arbetslösa föräldrar eller på Öckerö där de flesta har det väldigt bra ställt materiellt. Du ska få samma möjligheter i livet. Det är det som driver mig, säger Monica Djurner.

Efter att ha varit kommunpolitiker i Göteborg i flera år, just nu i en styrande allians med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, står hon inför höstens val högt upp på Vänsterpartiets lista till regionfullmäktige. Äntligen ska hon få engagera sig mer konkret i vårdfrågor.

— Nu jäklar ska det bli ordning och reda på vården, sa jag och skojade med mina kolleger. Jag måste peppa mig själv och tänka att jag ska göra bästa möjliga, det ska bli jättekul.

Den fråga Monica Djurner allra mest ser fram emot att driva som regionpolitiker är sex timmars arbetsdag. På sikt tycker hon att det ska gälla all offentliganställd personal.

— Jag tror på en stark offentlig sektor, men vi måste bli en otroligt mycket bättre arbetsgivare.

 

Mavis Zander.

Mavis Zander (M)
Region Skåne
Röntgensjuksköterska
Inför valet 2010 visste inte röntgensjuksköterskan Mavis Zander vilket parti hon ville rösta på. Nu är hon en erfaren kandidat för Moderaterna.

Mavis Zander har gått Moderaternas toppkandidatutbildning, som förberedde kandidater inför valet 2014. Nu har hon uppdrag inom både Vellinge kommun och Region Skåne. Inför årets val står hon på plats 16 på en av partiets valsedlar till regionfullmäktige.

Det som oroar henne mest just nu är svårigheten att kompetensförsörja, vilket gör att vårdköerna växer. Det är den mest brinnande frågan inför valet, såväl nationellt som regionalt. Prognoser pekar på att befolkningens behov av vård ökar snabbare än vad det utbildas sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Därför tycker Mavis Zander att det behövs en ordentlig diskussion om förändrade arbetssätt.

— Det handlar inte om att ersätta personal, för det kan man inte. En röntgensjuksköterska har en treårig utbildning som bland annat gör oss till experter på att minimera stråldoser. Den kunskapen får man inte genom att snabbutbilda annan personal. Men vi kan avlastas från vissa uppgifter, som patientbokningar och transporter, så att vi får ägna oss mer åt det vi är experter på. Det tänket kan man applicera inom hela vården.

Men det finns ett par saker som varit jobbiga under de senaste åren. Hon har fått utstå personangrepp och direkt hat, med kommentarer som ”politiker är parasiter”.

— Som folkvald blir man lätt måltavla för människors frustration. De glömmer bort att vi också är människor med en vilja att göra saker bättre. Om jag fick drömma fritt skulle all vårdpersonal få högre löner och bättre villkor, men jag vet också att resurserna inte är oändliga och att vi måste använda skattepengarna ansvarsfullt.

 

Jessica Kristiansson.

Jessica Kristiansson (S)
Landstinget Kalmar
Sjuksköterska
Jessica Kristiansson brinne­r för bättre arbetsvillkor i vårde­n.

Sin jobbvardag spenderar Jessica Kristiansson på kvinnokliniken vid Västerviks sjukhus, där hon roterar mellan BB och gynavdelningen.

Jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde är grunden till hennes val av parti. Hon sitter i dag i kommunfullmäktige för Socialdemo­kraterna i Västerviks kommun, men hoppas bli landstingspolitiker efter valet i höst.

— Jag känner stöd från mitt parti och att de vågar satsa på mig, vilket är häftigt. Men det är svårt och mycket att sätta sig in i. Jag har pluggat de senaste åren och inte haft så mycket tid att läsa in mig. Utifrån det gör jag mitt bästa.

Nu när hon även söker sig till landstingspolitiken, hoppas hon kunna påverka arbetsvillkoren för vårdpersonal.

— Vårdens personal måste få rimliga arbetsvillkor så att de orkar arbeta heltid och orkar ett helt arbetsliv. Det är ett problem att personal väljer att jobba med annat för att det är för tungt. Det här diskuterar vi mycket hos oss i förlossningsvården till exempel.

(M) LOCKAR MÅNGA SJUKSKÖTERSKOR

Moderaterna är det parti som har flest sjuksköterskor på sina valsedlar till landsting och regioner. Det visar en sammanställning som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Därefter kommer Kristdemokraterna, följt av Vänsterpartiet. Miljöpartiet har minst antal sjuksköterskor på sina listor.

Kristdemokraterna har flest antal barnmorskor på sina listor till landstingsvalet. Näst mest har Centerpartiet, följt av Moderaterna. Socialdemokraterna har ingen barnmorska.
Källa: Dagens Samhälle

På valsedlarna har vi hittat:

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuk­sköterskor

Antalet gäller representanter för de åtta riksdagspartierna samt för de regionala sjukvårdspartier (i dag med mandat i fem landsting) som står på valsedlarna till landsting och regioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida