Måste det vara flest när det är minst att göra?

Avdelningar har högst bemanning mellan klockan 14 och 17 - när det händer minst. Patienter väcks klockan 6 för att de ska få medicin och tänderna borstade eftersom det ska vara klart tills morgonpasset kommer klockan 7. Måste det vara så?

1 september 2006

Ett pilotprojekttänka annorlunda.  på Ängelholms sjukhus ska ta reda på om det går att

– Vi ska arbeta för en attitydförändring och försöka få acceptans för att få tid till att söka kunskap under arbetstiden, säger Agneta Gustafsson, förtroendevald sjuksköterska på Ängelholms sjukhus.

Målet är att få scheman där det finns möjlighet att både utveckla verksamheten och delta i omvårdnaden. De vill också ändra på schemaläggningen eftersom det går åt mycket tid till det ute på avdelningarna. Återstår att se hur.

– Vi ska börja med att analysera arbetets innehåll. Sedan ska vi omvärldsspana och ta reda på hur andra som arbetar dygnet runt löser arbetstidsfrågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida