Måste kunna gå och äta

6 september 1999

UPPSALA. Narkosläkarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala har förhandlat bort sin lunchrast och har i stället ett måltidsuppehåll då de inte får lämna sin arbetsplats. Något liknande avtal är inte aktuellt för Vårdförbundets medlemmar. »Vår och medlemmarnas inställning är att man ska ha möjlighet att gå ifrån för att äta. Om detta inte är möjligt, är det fel på organisationen och bemanningen, och då måste man i stället göra något åt den«, säger Hans Hansson på Vårdförbundets lokala avdelnin

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida