Mats Björck är död

Vårdförbundets chefsförhandlare Mats Björck har avlidit. Han dog den 21 maj 2002 efter en tids sjukdom.

10 juni 2002

Mats Björck, som var psykiatrisjuksköterska, hade en lång facklig erfarenhet bakom sig när han i april 1997 kom till Vårdförbundets centrala kansli som chefsförhandlare.

I mitten av 1980-talet valdes han till sektionsordförande i Helsingborg för att 1987 väljas till ordförande i dåvarande länsavdelningen i Malmöhus. Innan mandatperioden var slut anställdes han som ombudsman i avdelningen, ett arbete som han började på vid årsskiftet 1989-90.

Eva Fernvall lärde känna Mats Björck 1985.

– Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Utmärkande för Mats var att han skapade en så god stämning kring sig. Han såg hellre möjligheterna än svårigheterna och han hade en förmåga att hjälpa andra att också göra det.

– Mats Björck hade en central roll i utvecklandet av de senaste årens avtalsmodell. Han bidrog till att skapa dialog snarare än konfrontation med både Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Men han reste också mycket i landet och träffade medlemmar, företrädare och avdelningsstyrelser.

– Mats har genom dessa ständiga möten bidragit till att öka tilliten till vår lönepolitik, säger Eva Fernvall.

Mats Björck blev 48 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida