Med barnen i centrum

13 maj 2002

Författare Ann-Marie Stenhammar med flera 
Titel Mjölkdroppen – filantropi, förmynderi eller samhällsansvar? 
199 sidor 
Förlag Carlssons 2001 
Cirkapris 317 kronor 
ISBN 91-7203-409-2

»Det var bestämt att [de ensamstående] mödrarna skulle besökas i hemmen en gång per månad. Vi skulle göra
oanmälda besök och jag minns hur jag i min fältuniform också hade en polisbricka, ja jag vet inte om den var riktig med den kallades så. Den skulle jag använda om någon nekade att släppa in mig.«

Det är syster Kerstin som berättar detta. Året är 1945 och hon har just börjat på barnavårdscentralen i Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Hon är intervjuad i Mjölkdroppen – filantropi, förmynderi eller samhällsansvar? som givits ut med anledning av Mjölkdroppens hundraårsjubileum.

1945 hade föreningen mer eller mindre spelat ut sin roll som skyddsorgan för de späda barnen. Samhället hade tagit över. Men det var annorlunda vid förra sekelskiftet, när spädbarnsdödligheten i Stockholm låg runt 10 procent. Luciadagen 1901 startades den första Mjölkdroppen i Katarina församling i Stockholm. Den fick efterföljare runt om i huvudstaden och i andra svenska städer. Boken beskriver bakgrunden till varför de kom till, men också de strider om olika ideologier som förekom: Var mjölkersättning eller amning det bästa, skulle man kontrollera mödrarna som fick hjälp eller hellre lita på deras goda vilja? Så småningom övertogs föreningens uppgifter av mödra- och barnavårdscentralerna. Också deras historia berättas i boken. Föreningen Mjölkdroppen stödjer i dag forskning inom området barns hälsa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida