Med HPV-test behöver cellprov bara tas vart nionde år

Om den gynekologiska cellprovscreeningen kompletteras med DNA-testning för humant papillomvirus, HPV, skulle det räcka med provtagning vart nionde år. Fler kvinnor skulle räddas från cervixcancer samtidigt som färre behövde oroa sig i onödan.

1 december 2003

Ett kompletterande HPV-test skulle dessutom innebära att dagens cellprovscreening, som görs vart tredje år, blev billigare. Det visar en ännu opublicerad studie gjord av Peter Bistoletti, docent i obstetrik och gynekologi vid CMT, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi på Linköpings universitet.

Med HPV-screening skulle i princip mer än 80 procent av alla cervixcancrar kunna undvikas. Utan HPV är risken för utveckling av cancer minimal. Problemet är bara att sexuellt överförda infektioner med HPV är så pass vanligt bland unga kvinnor att det skulle bli ohanterligt att testa alla kvinnor. Ungefär hälften av alla sexuellt aktiva blir förr eller senare smittade. Och det är bara ett fåtal av alla infektioner som ger upphov till cancer.

Vanligast hos unga
Vanligast är infektionerna hos unga kvinnor i 23
till 24 års ålder. Därefter planar det ut successivt. Bland 35-åringar är det endast fem till sju procent som bär på HPV.

Kristina Elfgren är överläkare i gynekologi och doktorand vid kvinnokliniken på Huddinge universitetssjukhus utanför Stockholm. För några år sedan gjorde hon en populationsbaserad uppföljningsstudie på 500 kvinnor i 35-årsåldern. Hos 92 procent av kvinnorna som bar på sexuellt överfört HPV försvann viruset spontant inom fem år.

– Det är inte viruset vi vill hitta med screeningen utan dem som har kvarstående HPV-infektioner. Att då leta bland de unga kvinnorna är tämligen meningslöst, säger hon.

Swedescreenstudien
I höst blir Kristina Elfgren klar med en doktorsavhandling som delvis bygger på den så kallade Swedescreenstudien. Den omfattar totalt 12526 kvinnor i åldrarna 32 till 38 år. Samtliga har lämnat ett HPV-prov, men bara hälften av proverna har analyserats. I de fall kvinnorna har burit på viruset har de följts upp ett år senare. Har de då haft en kvarstående infektion har de fått genomgå en gynekologisk undersökning med bland annat kolposkopi.

Den första treårsuppföljningen av Swedescreenstudien ska presenteras i slutet av året. Enligt de resultat man hittills fått har drygt 28 procent av dem som har varit HPV-positiva under ett års tid haft en svår dysplasi som missats vid den vanliga cellprovtagningen.

Data från studien är endast delvis publicerade, men Peter Bistoletti vid CMT i Linköping har fått ta del av hela materialet. Med det som grund har han med hjälp av en hälsoekonomisk matematisk modell räknat ut att det skulle räcka med en screening vart nionde år om cytologprovtagningen kompletterades med HPV-testning. Det tar i regel mer än tio år innan en cellförändring utvecklas till cancer.

Färre cancrar
I modellen har Peter Bistoletti förutsatt att täckningsgraden (andelen kvinnor som deltar i en viss åldersgrupp) är 75 procent och att kvinnorna screenas vid 32, 41 och 50 års ålder. Resultatet skulle bli färre cellförändringar som behandlas i onödan, färre cancrar och längre överlevnadstid. Eftersom screeningen endast skulle behöva göras tre gånger på friska kvinnor i fertil ålder mot de tolv som i dag rekommenderas skulle kostnaderna dessutom bli lägre.

Kan inte vänta
Men kan man verkligen lita på en matematisk modell?

– Det finns i dag ingen möjlighet att göra en klinisk utvärdering på den här typen av data. Vi kan inte vänta i 20 år och se hur många som dör under tiden. Antingen går man vägen via matematiska modeller eller så gissar man, säger Peter Bistoletti.


LÄSTIPS:

Koutsky L A med flera, A controlled trial of human
papillomavirus type 16 vaccine. New England Journal of Medicine 2002; 347:1645?1651.

Thorp D, Smith T, Strike D. HPV DNA testing for cervical cancer. Institute for clinical systems improvement. Technology assessment report. juni 2001. (www.icsi.org/index.asp).

Goblirsch G, Kastner T, Madden J med flera.
Liquid-based cervical cytology. Technology assessment report, augusti 2003. (www.icsi.org/index.asp).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida