MedAnalys ägare tvistar om sin läkarpraktik

Staten och Lennart Ransnäs har förlikats när det gäller MedAnalys. Men en tvist pågår ännu om det uppsagda avtalet för hans privatmottagning i Göteborg.

6 oktober 2006

I förlikningen har MedAnalys konkursbo fått omkring 30 miljoner kronor, därutöver har Ransnäs personligen fått 13 miljoner kronor. Men Socialstyrelsen hävdar fortfarande att det var riktigt att ingripa mot MedAnalys.

– Vi står kvar vid vår ståndpunkt, men processkostnaderna skenade i väg, säger Nils Blom, chefsjurist på Socialstyrelsen.

Han medger dock att detta innebär att sakfrågan aldrig blir prövad och avgjord i domstol.

Gunilla Lundberg var en av de biomedicinska analytiker som arbetade på MedAnalys. Hon är mycket kritisk mot Lennart Ransnäs sätt att sköta företaget (Vårdfacket 2000;11:22-24).

– Han har säkert lidit under de här åren, säger hon nu. Jag har egentligen ingen åsikt om skadeståndet.

Däremot är hon besviken över att det inte blev någon ordentlig utredning av vad som egentligen hände.

– Det känns som ett stort svek mot alla patienter som drabbades, säger Gunilla Lundberg.

Enligt ombudet, advokat Per E Samuelsson, är Lennart Ransnäs nöjd med förlikningen. Han ser ersättningarna från staten som ett erkännande av att han hade rätt.

Nu är han sjukskriven, och kommer enligt Per E Samuelsson aldrig att kunna arbeta mer. Han hävdar att sjukdomen är ett resultat av Socialstyrelsens ingripande mot MedAnalys.

Men Lennart Ransnäs arbetade så sent som 2003 som distriktsläkare i Göteborg. På Backaplans medicinska centrum tog han emot 40 patienter om dagen – överlägset flest av alla distriktsläkare i staden. Men avtalet sades upp av regionen. Också det har blivit domstolssak, men är ännu inte prövat.

Vårdfacket har inte kunnat nå Ransnäs eller hans nuvarande ombud för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida