MedAnalys värdelöst enligt JK

MedAnalays var inte värt 148 900 000 kronor. MedAnalys var faktiskt inte värt ett öre.

1 oktober 2001

Det säger justitiekanslerns (jk) ombud i en inlaga till Göteborgs tingsrätt. Han stöder sig därvid på ett så kallat »letter of intent«, en avsiktsförklaring om en försäljning av MedAnalys.

Lennart Ransnäs ville i mitten av februari 1995 sälja sitt företag till ett annat bolag i laboratoriebranschen. En avsiktsförklaring om detta upprättades. Enligt den skulle priset vara detsamma som bolagets substansvärde. Och det var enligt MedAnalys egen balansräkning 1,25 miljoner kronor. Samtidigt hade bolaget stora skulder. Bara skulderna till staten för obetalda skatter och sociala avgifter uppgick till omkring 1,9 miljoner kronor.

Den tilltänkta köparen fullföljde dock aldrig köpet.

JK lägger i sin inlaga också fram många exempel på uppgifter i såväl massmedier som i interna dokument hos MedAnalys kunder om att bolagets förtroende hos kunderna var förbrukat redan i slutet av 1994. Slutligen hävdar jk att Socialstyrelsen hade fog för att göra sin inspektion med tanke på de många anmälningar som kommit från läkare och annan personal hos kunderna och från MedAnalys egen personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida