Medianlönen nu 21 400 kronor

Medianlönen för Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar steg under 2002 till 21 400 kronor, en höjning med 4,1 procent.

Den lönestatistik som nu är klar för landstingen visar att Vårdförbundets medlemar fått en genomsnittlig löneökning på 4,1 procent.

Ökningen skiljer sig dock mellan olika grupper. Lönerna för sjuksköterskor med specialfunktioner, till exempel diabetessjuksköterskor, ökade med 4,5 procent medan vanliga dagarbetande sjuksköterskor i sluten vård fått en höjning på 3,9 procent.

Även om genomsnittslönen stigit till 21 400 kronor har tio procent av förbundets medlemmar en så låg lön som 18 300 kronor eller lägre. Tio procent har 25 000 kronor i månaden eller mer.

Statistiken visar också att kvinnornas löner – en mycket stor majoritet av Vårdförbundets medlemmar – ligger på 97,3 procent av männens. Den främsta orsaken till skillnaden är att det finns fler män i chefsställning. Ser man till den stora huvudgruppen sjuksköterskor tjänar kvinnorna 99,6 procent av vad männen tjänar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida