Medicin

Medicin

Muskuloskeletal smärta Jan Näslund Studentlitteratur 2018 www.studentlitteratur.se

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att söka vård. Till primärvården vänder sig en stor grupp patienter med smärta i rörelse- och stödjeorganen, enligt författaren kan cirka 30 procent av nybesöken orsakas av muskuloskeletal smärta. Behovet är stort av att möta dessa patienter med evidensbaserade behandlingar.

Boken vill peka på de fysiologiska sambanden mellan belastning av vävnaderna och en individuell förmåga till återhämtning. Författaren relaterar också till att upplevelsen av smärta är en subjektiv känsla med stora variationer.

Förutom fysiska orsaker beskrivs att smärtan påverkas av känslotillstånd, som depression, ångest, katastrofkänslor, akut stress och kronisk stress. Boken riktar sig till alla som vårdar patienter med smärta från muskler och skelett.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida