Medicinen och det mänskliga

12 maj 2003

Författare Carl Magnus Stolt
Titel Medicinen och det mänskliga, 375 sidor 
Förlag Natur och kultur 2003
Cirkapris 392 kronor
ISBN 91-27-07395-5

I den här boken beskrivs vårdaren inte bara som en person som tillämpar vetenskapliga kunskaper, utan även som en konstnär som utövar vårdandets konst. En konstart med
ideal och ideologier, värden och värderingar som kan utvärderas och bedömas.

Precis som en tavla eller ett musikstycke kan vårdandets konst inte mätas och liksom andra konstformer påverkas den av tidsanda, tradition och attityder. 

Författaren Carl-Magnus Stolt är Nordens enda professor
i humanistisk medicin, ett ämne som utforskar hur konst och humaniora samverkar med medicinen. I boken betraktar han sjukvården ur ett kulturellt perspektiv med exempel från skönlitteratur, poesi och andra konstformer.

Journalens text som litteratur och humorns betydelse för vårdandets konst är smakprov på sådant som avhandlas. I boken berättas också om medicinens och läkekonstens utveckling i ett medicinhistoriskt, filosofiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Medicinen och det mänskliga kan ses som en lärobok i bemötande, tröstande, beröring och empati. Målgruppen är inte bara yrkesverksamma i vården och vårdstuderande, den kan även läsas med behållning av den humanistiskt intresserade som vill betrakta fenomenet människa och fundera över den medicinska vetenskapens möjligheter och begränsningar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida