Medicinerade utan ordination

Sjuksköterskan gav på eget bevåg en dement patient ett läkemedel han inte skulle ha. En annan fick nära tre gånger dygnsdosen på sex timmar.

9 februari 2004

Den 70-åriga mannen led av Alzheimers sjukdom och vistades på ett äldreboende. En majkväll var han orolig. Mannen var ordinerad Heminevrin 300mg 1 kapsel vid behov, högst 4 kapslar och Oxascand 5mg 1-2 tabletter vid behov högst tre gånger per dag mot oro.

Sjuksköterskan gav honom tabletter Imovane 5mg. Senare på kvällen fick mannen dessutom klysma Stesolid 10mg.

Dagen efter var patienten mycket slö.

Tre veckor senare blev en 82-årig man med vaskulär demens vid samma boende orolig. Han var ordinerad Heminevrin 50mg/ml 5ml vid behov högst tre gånger per dygn. Samma sjuksköterska var i tjänst.

Sjuksköterskan gav 82-åringen en mixtur Heminevrin 50mg/ml 10ml. Senare samma natt fick mannen ytterligare 10ml vid tre olika tillfällen.

Mannen sov hela nästa dag och var fortfarande trött förmiddagen därpå.

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och konstaterade att enligt de direktiv som gällde på boendet fick klysma Stesolid bara ges på indikationen »epilepsianfall« och tablett Imovane endast efter läkarkontakt.

Enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterskans interna utredning hade 82-åringen fått 40 ml (2000mg) Heminevrin på sex timmar i stället för högst 15ml (750mg) per dygn.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att sjuksköterskan gav patienterna läkemedel som krävde läkarordination och att han därigenom utsatte båda männen för uppenbara risker. Patienterna var oroliga, ångestfyllda, aggressiva och i det närmaste okontaktbara. Nämnden konstaterar att det kan vara svårt att ta hand om patienter som går till handgripligheter eller upplevs fysiskt hotfulla.

Sjuksköterskan borde i båda fallen ha kontaktat läkare, anser nämnden och ger honom en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1922/03:B1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida