Medicinhistoria

12 januari 1998

Författare Carl Magnus Stolt:
Titel Kaos och kunskap. Medicinens historia till år 2000. 288 sidor, 464 kronor.
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 464 kronor.
ISBN 91-4400-098-7.

Detta är en bok om medicinens, det vill säga läkarnas, historia från tiden före vår historias början och till det kommande millennieskiftet. Det handlar om hur synen på den friska och den sjuka människan, liksom diagnostik och behandling, förändrats när samhällets värderingar förändrats. Det århundrade som ligger närmast oss, 1900-talet, skildras utförligast.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida