Medicinska sjukdomar

4 februari 2002

Författare Kjell Asplund, Göran Berglund, Stefan Lindgren och Nalle Lindholm (red)
Titel Med. Intermedicin
850 sidor
Förlag Liber 2002
Cirkapris 1 659 kronor
ISBN 91-47-04961-8

Denna tredje omarbetade upplaga av Internmedicin med den IT-inspirerade titeln Med. tar upp alla tänkbara intern-medicinska åkommor. Den huvudsakliga målgruppen är läkare och därför avhandlas orsaker, diagnostik och behandling utförligt. För biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och barnmorskor är boken framför allt att betrakta som ett gediget uppslagsverk i internmedicin. Trots en faktaspäckad och därmed bitvis svårbegriplig text, har redaktörerna lyckats åstadkomma ett tilltalande verk som inbjuder till läsning. Det är lätt att hitta det man söker och texten varvas med kompletterande faktarutor och tabeller som ökar tydligheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida