Medicinskt språk

13 januari 1997

Författare Hans Nyman
Titel Medicinens språk
215 sidor
Förlag Almqvist & Wiksell Medicin/Liber 1996.
Cirkapris 248 kronor
ISBN 91-634-1398-1

Det medicinska språket blir mer och mer tillgängligt för gemene man. Det sker i hög grad genom att latinska eller grekiska medicinska termer succesivt införs i allmänspråket. Hepatit i stället för gulsot och polio i stället för barnförlamning är exempel på det.

Det medicinska fackspråket delas upp i tre varianter i denna bok. Det vetenskapliga medicinska språket används av fackfolk i vetenskapliga artiklar. Det medicinska allmänspråket används i kontakter mellan läkare och patienter, och det medicinska vardagsspråket (medicinarjargongen) används när vårdfolk talar med varandra. De många, internationella kontakterna inom medicinen har under senare decennier gjort att engelskan har tagit över de grekiska eller latinska termerna. Att den mesta litteraturen i läkarutbildningen är på engelska påverkar också. I boken läggs tyngdpunkten på det medicinska fackspråket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida