Medicinteknisk kontroll till Läkemedelsverket

6 november 2000

Kontrollen av medicintekniska produkter och tillverkare flyttas från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket. Förslaget kommer ursprungligen från de båda myndigheternas generaldirektörer och finns nu med i regeringens budgetproposition. Läkemedelsverket anses, genom sitt samarbete med industrin och EU-kommissionen på det medicintekniska området, mest lämpat att hantera dessa frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida