Meditation låter din hjärna vila

Meditation låter din hjärna vila
Bilderna till vänster visar hjärnan vid koncentrerad meditation och bilderna till höger vid icke styrd meditation. Foto: Oslo universitet

Vad händer egentligen i hjärnan vid meditation? Norska forskare har undersökt mediterande personer med MR-kamera.

Det finns många olika typer av meditation: acem, zen, buddhistisk, transcendental och det allt populärare mindfulness, för att bara nämna några.

Men lite är känt om vad som händer i hjärnan när vi mediterar och om det är någon skillnad mellan olika slags meditationsformer.

Två typer av meditation

Grovt kan meditation delas in i två grupper:

  • Koncentrerad meditation där man fokuserar på andningen eller ett mantra och på så sätt trycker ner tankarna.
  • Icke styrd meditation där man också fokuserar på andningen eller ett ljud, men i övrigt låter tankarna vandra fritt som de vill (nondirective meditation).

Undersökte med MR-kamera

Forskare vid universitetet i Oslo har tillsammans med australiska forskare studerat vad som händer i hjärnan vid de olika typerna av meditation, jämfört med när vi vilar. De lät personer som hade lång erfarenhet av meditation testa de två olika sätten att meditera och tittade med hjälp av MR-kamera på vilka områden i hjärnan som aktiverades.

Vid koncentrerad meditation kunde de se aktivitet i delar av hjärnan som såg ungefär likadan ut som när de vilade. Men vid icke styrd meditation aktiverades de delarna ännu mer. Det är delar av hjärnan där vi processar tankar och känslor.

Forskarnas slutsats är att meditation där tankarna inte styrs, tillåter oss att processa minnen och känslor i högre grad än när vi bara vilar eller ägnar oss åt koncentrerad meditation.

Mer forskning behövs

– Den här delen av hjärnan representerar ett slags grundläggande operativsystem som tar över när vi inte behöver ägna oss åt mer krävande uppgifter utifrån. Det är fantastiskt att icke styrd meditation till och med resulterar i högre aktivitet i det området än när vi vilar, säger neuroforskaren Svend Davanger vid Oslo universitet, som är en av författarna till studien.

Studien var liten och gjordes på personer som var vana vid Acem-meditation, en form av icke styrd meditation, vilket kan ha spelat in. Forskarna poängterar också vikten av fortsatta studier – inte minst mot bakgrund av att meditation i dag praktiseras av miljoner människor världen över och ofta rekommenderas som ett sätt att förbättra den mentala hälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida