Medlemmar strömmar till i orostider

Medlemmarna strömmar åter till Vårdförbundet. Under första halvåret i år ökade medlemsantalet med 821. Ännu större är ökningen om man bara räknar yrkesaktiva: de blev 919 fler under halvåret, medan antalet studerandemedlemmar minskade något.

6 september 2004

Vårdförbundet har under flera år drabbats av minskat medlemstal. För ett decennium sedan fick Vårdförbundet tusentals nya medlemmar varje år. Men sedan 1995 har ökningen avtagit och den förbyttes i ett minus i början av 1998. Och så har det förblivit, bortsett från ett par tillfälliga toppar 1999 och 2003.

Men nu har kurvan vänt uppåt kraftigt igen. Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är förstås nöjd med ökningen. Men vad är orsaken? Hon ser flera möjliga förklaringar:

? Det är oroligare i landstingen när det gäller ekonomin, och i orostider känner fler behov av det stöd ett medlemskap innebär. Men jag tror också att våra lokala avdelningar har blivit bättre när det gäller medlemsinriktade aktiviteter.

Bara sjuksköterskorna blir fler

Ökningen av medlemsantal gäller dock bara sjuksköterskor. De andra yrkesgrupperna i förbundet, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor, blir också i år färre i Vårdförbundet.

? Det är tråkigt, säger Eva Fernvall. Men i höst ska vi ägna dessa grupper mer uppmärksamhet.

Vårdförbundet hade den 30 juni i år drygt 112 300 medlemmar. Av dem är 96 000 sjuksköterskor, drygt 7 500 biomedicinska analytiker, drygt 6 300 barnmorskor och närmare 2 500 röntgensjuksköterskor. I medlemstalen ingår de 4 000 studerandemedlemmarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida