…men Mitthögskolan ger upp

Mitthögskolan lägger ner sin barnmorskeutbildning. Växjö försöker istället få tillbaka examensrätten för sin sjuksköterskeutbildning.

2 oktober 2000

Så olika har de två skolor reagerat som fick sin undervisning underkänd och examensrätten indragen efter Högskoleverkets utvärdering av högskolemässigheten.

Vid Mitthögskolan pågår nu den sista terminen av den sista barnmorskeutbildningen. Studenterna kommer att kunna få sin examen. Mitthögskolan har träffat ett avtal med Mälardalens högskola som innebär att Mälardalen tar över en del av utbildningen (fem poäng av de 20 som återstår) och också är ansvarig för själva examinationen. Men sen är det slut. Mitthögskolan lägger ner sin barnmorskeutbildning. Kanske kan en ny utbildning startas vid universitetet i Umeå, om det finns ekonomiska förutsättningar för det.

– Vi har faktiskt diskuterat barnmorskeutbildningens framtid redan tidigare, berättar Alice Lindblad, ansvarig för utbildningen vid Mitthögskolan och menar att Högskoleverkets beslut ledde till att man gjorde slag i saken.

Ansökan nästa höst
I Växjö är inställningen en annan: Examensrätten ska återvinnas!

En arbetsgrupp har tillsatts som ska komma med förslag till hur det ska bli möjligt. Men redan nu har man anställt en vikarierande lektor och annonserat efter en professor. Tillsättningen kan bli klar under hösten.

– Kanske skulle jag inte avslöja det, men jag gör det ändå: Nästa höst ska Högskoleverket få en ansökan från oss om att få tillbaka examinationsrätten på sjuksköterskeprogrammet, säger Birgitta Bergsten på universitetet.

Till dess är förstås nyintagningen av studenter till sjuksköterskeutbildningen stoppad. Men studenter som redan går på skolan ska kunna fullfölja utbildningen.

För den sakens skull har Högskolan i Växjö träffat ett avtal med Lunds universitet, som kommer att ha överinseende över Växjöutbildningen och bidra med examinatorer – eller åtminstone kontrollera och godkänna dem som Växjö har tillgång till.

Högskolan Dalarna har också fått sin handlingsplan för hur barnmorskeutbildningen ska kunna bli högskolemässig godkänd av Högskoleverket. I sitt beslut säger Högskoleverket att planerna »visar på medvetenhet om bristerna och är ambitiösa«. Inom tre år tänker Högskoleverket återkomma för att kontrollera att högskolemässigheten är återställd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida