Mer patientmakt med IT

IT har stor betydelse för att stärka patientens ställning i vården konstaterade Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall på IT-konferensen Vitalis 2005 som inleddes i Göteborg i dag.

Vårdförbundet anser att vården bör utgå från individens behov och i det sammanhanget blir IT viktig.

? Om vårdtagaren via Internet får full tillgång till hela sin journal blir han en starkare aktör i den egna vården. Han skulle veta mer och kunna ställa krav på att bli hörd och bemött som individ, inte utifrån sin sjukdomsgrupp, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Boka tid själva

Hon ser inga ohanterbara risker med att patienten via Internet skulle få full tillgång till hela sin journal. Eventuella risker bedömer hon som större i dag då mycket skrivs i fritext. Med mer standardiserade journaler blir informationen densamma oavsett var eller av vem den förs in.

? Oavsett var vården ges är det viktigt att hålla samman vårdkedjan och där har IT stor betydelse. Patienten skulle till exempel själv kunna boka sitt besök i vården, och allmänläkaren boka vissa operationer direkt istället för att skriva en remiss till en specialistläkare för operationsbedömning. Men det kräver en attitydförändring.

Tredagarskonferensens kärnfråga är hur användningen av IT ska ge en bättre vård och omsorg. Och som Eva Fernvall ser det är just yrkesgruppernas egna attityder ett av hindren.

Omorganisationer

? Ta det här att vi inte litar på information som redan finns utan ska ta fram den själva också. Det, liksom en attityd av att vi vet bättre än vårdtagaren, finns hos både läkare och sjuksköterskor.

Andra hinder för att med IT få en bättre vård och omsorg som Eva Fernvall nämner är de ständiga omorganisationerna inom vården ? i stället för att använda alla delar i de system som finns på ett smartare sätt.

? Lagstiftningen är också ett hinder. Man har till exempel olika dokumentationssystem enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Liksom säkerhetsfrågorna, och detta att yrkesgruppernas professionella behov kommer före individens behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida