»Mer pengar till labbmedicin kan göra vården billigare«

- Våra politiker har en dålig uppfattning om vad laboratoriemedicinen kostar. Hade den fått kosta lite mer skulle vi kunna förbilliga vården.

Det sade patologiprofessorn Lennart Eriksson vid Karolinska institutet i Stockholm när han på Vårdstämman höll en föreläsning om laboratoriemedicinens roll i vården.

– Utvecklingen av laboratoriemedicinen leder på sikt till en rationellare hantering i vården som gör den billigare. Det sambandet måste vi bli duktigare på att tydliggöra för politikerna, sa Lennart Eriksson.

I debatten förs det ibland fram att laboratoriemedicinens andel av de totala sjukvårdskostnaderna är alltför hög. Lennart Eriksson kunde under sitt föredrag visa det verkliga förhållandet.

Nästan alla patienter som kommer i kontakt med vården tas det prover på. Bara i Stockholm tas det årligen cirka 17 miljoner prover.

Laboratoriemedicinen finns med i 50 procent av alla doktorsavhandlingar som skrivs och får hela 20 procent av forskningsmedlen. Trots det står laboratoriemedicinen endast för 4 procent av de totala vårdkostnaderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida