Mer praktik för studenter

4 september 2000

KRONOBERG. I våras underkände Högskoleverket sjuksköterskeutbildningen i Växjö. En del av kritiken gällde dålig koppling mellan skolan och den kliniska verksamheten. För att förbättra den har ledningen för Centrallasarettet i Växjö begärt att få starta en speciell utbildningsavdelning på sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida