Mer stöd i gemensamma lokaler

7 mars 2005

Från att ha suttit utspridda över hela kommunen har enhetscheferna inom handikappomsorgen i Botkyrka kommun utanför Stockholm fått flytta ihop i gemensamma lokaler. Det har gett dem större möjligheter att stödja varandra. Enhetschefen på ett av kommunens gruppboenden berättar om hur hon varje vecka har formella och informella möten med de övriga sex enhetscheferna. Kommunen satsar dessutom på chefsutvecklingsprogram med individuella planer anpassade efter chefens egen ambition att utvecklas, den närmaste chefens synpunkter och medarbetarnas åsikter.

Källa: Arbete och Hälsa – ett magasin om hälsan
i arbetslivet. www.regeringen.se/okadhalsa

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida