Mer tillåts i reklamen

Nya regler för functional foods, mervärdesmat, är på väg. Den kan i fortsättningen marknadsföras som direkt hälsofrämjande, om bara de vetenskapliga studierna bakom godkänts.

11 juni 2001

Vid ett möte på jordbruksdepartementet i våras åtog sig snf, en expertgrupp inom nutrition, att föreslå hur marknadsföringen av mervärdesmaten ska se ut, baserat på en frivillig överenskommelse som funnits i livsmedelsbranschen sedan 1990.

I denna har branschen enats om åtta väl etablerade hälsa-kostsammanhang som det är tillåtet att använda i sin marknadsföring.

Ett sådant samband är det mellan förstoppning och fibrer. Men livsmedelstillverkarna har hittills inte fått påstå att deras produkt minskar risken för förstoppning, utan bara göra påståenden i två steg »tillräckligt med fibrer i maten är viktigt för att hålla magen i gång och motverka förstoppning. Produkten x är rik på fibrer«.

Med de nya reglerna blir det däremot tillåtet att skriva »Produkten x håller magen i gång« eller »Produkten x bidrar till hälsosamma kolesterolvärden«. I Sverige kallas det produktspecifika fysiologiska påståenden, ett begrepp som används i avvaktan på en lagstiftning inom EU.

– De nya reglerna om granskning av vetenskapliga studier kan tillämpas redan före sommaren, säger Nils Georg Asp, verkställande direktör för Swedish nutrition foundation, SNF.

Ny symbol
Under året kommer en symbol att tas fram som underlättar för konsumenterna att hitta de nya livsmedlen. Men för att få den åtråvärda märkningen ska produktens vetenskapliga studier ha granskats av oberoende experter. En ny bedömningsnämnd för kost-hälsa information ska inrättas, troligen under hösten, för att bedöma om reglerna följs.

Kraven på de vetenskapliga studierna är att de ska vara utförda på människor och att försöksgruppen ska vara representativ för den målgrupp som marknadsföringen vänder sig till. Granskningen av de vetenskapliga studierna kommer att ske av experter som utses från fall till fall, säger Nils Georg Asp som också är professor i näringslära vid Lunds universitet.

– Vi kommer även att samarbeta internationellt med motsvarande program i Nederländerna och England. Resultaten ska bedömas i förhållande till den hälsofördel man vill föra fram i marknadsföringen. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida