Metabola syndromet ökar Alzheimerrisk

3 november 2006

Det finns ett samband mellan det metabola syndromet och risken för Alzheimers sjukdom, enligt en finsk studie med 959 personer mellan 69 och 78 år.

Den statistiska analysen visade att kvinnor med det metabola syndromet löpte ökad risk för Alzheimers sjukdom. En förklaring till att inget samband ses hos män kan vara att antalet män var för litet eller att de flesta män med metabola syndromet hade dött. Eftersom flera riskfaktorer för metabola syndromet kan förebyggas spekulerar forskarna i möjligheten att också förebygga Alzheimers sjukdom.

Källa: Neurology 2006;67:843-847.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida