Metformin ger diabetiker skydd mot hjärtdöd?

SSRI-medlet sertralin kan ge lika effektiv hjälp som kognitiv beteendeterapi vid behandling av barn och ungdomar med ångest.??

5 december 2008

Närmare 500 barn och ungdomar mellan 7 och 17 år med ångest behandlades med antingen kognitiv beteendeterapi (kbt), sertralin, en kombination av båda eller placebo i 12 veckor. De båda behandlingarna hjälpte drygt hälften var för sig och över 80 procent när de kombinerades.?– Detta är väldigt uppmuntrande resultat, säger Tord Ivarsson, docent och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.?Cirka var tionde svensk skolelev lider av någon typ av ångestsjukdom, men tre av fyra kommer aldrig i kontakt med barnpsykiatrin.?– Det är de här eleverna som kommer till skolsyster med ont i magen, ont i huvudet eller som inte vill gå till skolan alls.??Det är fortfarande bristande tillgång på kbt i många delar av landet och då kan medicinering vara ett gott alternativ, men att kombinera behandlingarna är att ta i för mycket och ökar risken för biverkningar, menar Tord Ivarsson.?– Det klokaste är att börja med kbt och sedan lägga till medicin till dem som inte svarar bra, säger han.?New England Journal of Medicine, online nejmoa0804633.Det orala diabetesmedlet metformin (Glucophage med flera) hjälper inte bara mot dia­betes. I en metaanalys av 40 studier omfattande närmare 30 000 patienter som har undersökt olika orala dia­betesbehandlingars effekt på hjärt-kärlsjukdom var metformin det enda medlet som sänkte risken för död i hjärt-kärlsjukdom.?Ett av fyra dödsfall kunde undvikas med metforminbehandlingen jämfört med de andra orala diabetesbehandlingarna och placebo. En liknande minskning sågs även för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, men den var inte statistiskt signifikant.?Archives of Internal Medicine 2008;168(19):2070-2080.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida