Metodbok utvecklar mödrahälsovården

4 oktober 1999

Mödrahälsovården i Södra Älvsborg har efter ett kvalitetssäkringsarbete tagit fram en metodbok för mödrahälsovården som omfattar både det medicinska och det psykosociala omhändertagandet av den gravida kvinnan. Syftet med metodboken är att ge mödrahälsovård som tar hänsyn till individens hela livssituation.

Metodboken kan man köpa för 75 kronor genom att vända sig till samordningsbarnmorska Mariann Svensson på telefon 0322-76569 eller 76581. E-post: mariann.svensson@ali.alvsborg.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida