Metoden prövas i Sverige

På vårdcentralerna i Bod­en och Luleå införde man för ett drygt år sedan de­pres­sions­­­­sjuksköterskor på för­­sök.

En av dem är Hans Bjarnestig. Han har jobbat inom psykiatrin i 26 år och ser många fördelar.

– Vi får träffa patienten mycket tidigare på det här sättet, redan i samband med att de får sin diagnos eller till och med innan de har börjat med antidepressiva läkemedel. Det gör det mycket lättare för oss att arbeta med dem, säger han.

Depressionssjuksköterskorna inför­des då man inom psykiatrin märkte att många remisser handlade om depres­sion­er. Patienterna behövde upp­föl­j­ning, men oftast behövde de inte specialistpsykiatrin. I Luleå, där Hans Bjarne­stig jobbar, är de två som delar på en halvtidstjänst. I Boden jobbar en sjuksköterska på halvtid med detta. Både Hans Bjarnestig och hans kollega är specialistutbildade inom psykiatri och har även gått steg ett i grundläggande psykoterapi. På vårdcentralen job­bar de direkt under läkaren.

Oftast kommer patienterna via läka­ren men ibland hänvisas de via en distrikts­sköterska eller mottagningssköterska.

– Vi träffar patienten direkt och tillsammans med läkaren fattar vi beslut om behandling och hjälper till med doserings­frågor. Sedan följer vi upp hur det går för patienterna med hjälp av ett handlingsprogram. En del träffar vi en gång i veckan, andra mindre ofta, säger Hans Bjarnestig.

Depressionssjuksköterskorna i Norrbotten riktar sig till alla åldersgrupper och av de patienter man behandlat hittills har bara någon enstaka varit över pensionsåldern.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida