Migrän

4 oktober 1999

Författare Bo Lille, Bo Larsson, Jane Carlsson
Titel Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och tonåringar
111 sidor
Föörlag Studentlitteratur 1999.
Cirkapris 238 kronor
ISBN 91-44-00770-1

Migrän och spänningshuvudvärk förekommer hos barn oftare än man tidigare trott. Det händer till och med att förskolebarn får migrän. Fram till puberteten syns ingen skillnad i migränfrekvens mellan flickor och pojkar. Efter puberteten sker en förändring och fler flickor än pojkar har migrän och spänningshuvudvärk. Hos ganska många av tonårsflickorna blir huvudvärken värre i samband med mens.
    
Det är ovanligt att huvudvärken beror på kroppslig sjukdom. Endast cirka fem procent av fallen har sin bakgrund i ett tidigare skalltrauma eller infektion. Skalltumörer kan ganska tidigt i sitt förlopp ge huvudvärk som symtom. Huvudvärken kan också bero på att barnet behöver glasögon. Men de psykologiska faktorerna till huvudvärken dominerar. Rapporter från skolhälsovården visar att allt fler elever söker hjälp för huvudvärk. Huvudvärken kan vara ett tecken på psykiska påfrestningar hemma eller i skolan. En skilsmässa, mobbning, en bullrig skolmiljö eller olika former av vardagsstress skulle kunna vara orsak. Symtom på ångest och depression kan förekomma hos de barn som har återkommande huvudvärk. Gott om tid behövs när man ska tala med barnet om vad som kan ligga bakom huvudvärken. Behandlingen kan bli både psykologisk för att förebygga huvudvärk och medicinsk. En sjukgymnast kan lära barnet tekniker för att slappna av.

Telefonnummer till förlagen
Glaxo Wellcome 031-67 09 00
Natur och Kultur 08-453 86 00
Studentlitteratur 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida