Mikrobiologi

12 maj 2003

Författare: Elsy Ericson och Thomas Ericson
Titel: Klinisk mikrobiologi. 399 sidor
Förlag: Liber 2002. Cirkapris 563 kronor eller 392 kronor + frakt vid beställning från www.liber.se
ISBN 91-47-05127-2

»Den sjuksköterska som förstår hur infektioner uppkommer, hur de kan kontrolleras och förebyggas kan i hög grad bidra till
att säkerställa en god omvårdnad och hög patientsäkerhet«, skriver författarna i förordet till boken.

Klinisk mikrobiologi är tänkt att användas både som lärobok på sjuksköterskeprogrammet och som ett uppslagsverk för yrkesverksamma. Innehållet omfattar huvudområden som infektionssjukdomar, immunologi, mikrorganismer och antibiotika.

Detta är den tredje reviderade upplagan sedan 1997 och innehållet har utökats när det gäller infektionssjukdomar och immunologi. Kapitlet immunologi är helt omskrivet och har delats upp i olika specialiteter som tumörimmunologi, allergi och autoimmuna sjukdomar.

Till varje kapitel finns förslag till mer läsning. Även användbara adresser till webbsidor inom området anges.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida