Mildare regler föreslås i arbetsskadeförsäkringen

7 januari 2002

Antalet godkända arbetsskador de senaste åren har sjunkit drastiskt, särskilt för kvinnor med belastningskador. Regeringen har nu lämnat en proposition till riksdagen för att mjuka upp reglerna som tidigare stramats åt. Förslaget innebär att bevisreglerna ändras så att det ska bli lättare att få en skada godkänd som arbetsskada och även att handläggningstiderna ska bli kortare. De nya bevisreglerna ska börja gälla från den 1 juli i år. För mer information: http://social.regeringen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida