Miljön i centrum när nya sjukhuset byggs

Allergitestat material, kylning med vatten som leds från en älv och elsanering. Det nya sjukhuset i Sunderbyn blir Europas kanske mest miljövänliga sjukhus.  

9 februari 1998

Solen skiner från en knallblå himmel. Den rena, vita snön knarrar under skorna när vi en vinterförmiddag stiger ur bilen utanför det nya sjukhusbygget i Södra Sunderbyn, mitt emellan Luleå och Boden. Miljön ute känns frisk och sund och kan knappast vara bättre.

Miljön inomhus ska också vara i toppklass när sjukhuset invigs om snart två år. I alla fall är det tänkt så, för sjukhuset lanseras som ett sjukhus där man sätter miljön i centrum.

Vi går in i bygget, samtidigt som vi stannar för att inte bli påkörda av den ena trucken och lastbilen efter den andra som passerar med material till bygget. Överallt håller byggnadsarbetare på med sitt arbete.

Bara modellen är klar
Ännu så länge är det omöjligt att se hur det nya sjukhuset ska se ut – om man inte i minnet har den modell som vi alldeles innan tittat på i en liten provisorisk byggnad intill. Det går inte heller att studera hur miljöarbetet påverkar bygget, utan besökarna får försöka tänka sig hur det kommer att se ut när guiden berättar.

– Nej, vi kan inte visa så mycket ännu, men kom igen om något år, då ser det annorlunda ut, säger Birgitta Möller, som jobbar heltid med planeringsarbetet för Sunderbysjukhuset och är den som visar oss runt. För bara några år sedan satt hon i styrelsen för Vårdförbundets lokala avdelning i Norrbotten och var sektionsordförande i Boden.

Många rapporter kommer i dag om sjukhus som har olika typer av miljöproblem, till exempel dålig luft, asbest i väggar eller mögel. Att sanera allt detta är inte bara dyrt utan även svårt. Det är inte det lättaste att byggnadstekniskt åtgärda problem i redan färdiga byggnader, samtidigt som den ordinarie verksamheten måste fortgå eller flyttas till andra lokaler under saneringen.

Unik möjlighet
I Sunderbyn har man haft en unik möjlighet att undvika framtida problem. Redan i planeringen av det nya sjukhuset har man, med hjälp av olika experter, kunnat väga in alla tänkbara miljöaspekter innan bygget kommit igång. Om allt stämmer som det är tänkt blir det med största sannolikhet det mest miljövänliga sjukhuset i Sverige. Och frågan är om det kommer att finnas någon ”konkurrent” i framtiden eftersom det torde dröja ett bra tag innan någon bygger ett nytt sjukhus i Sverige.

Vi går in i det som ska bli huvudentrén och längs en av de så kallade huvudgatorna, med taket helt täckt av glas för att ge ett bra ljus, som blir sjukhusets centrala delar och varifrån de olika huskropparna med olika specialistverksamheter och vårdavdelningar löper ut åt sidorna. Medan vi går genom bygget berättar Birgitta Möller hur man tänker lösa miljöfrågorna.

* Allt material i bygget är allergitestat och innehållsdeklarerat.

* Allt är också elsanerat. Skadliga elektromagnetiska fält isoleras till exempel genom att elcentraler kapslas in med aluminimumplåt och att alla elledningar specialisoleras. Köket förses med en ångpanna.

* Man sätter in lysrör med låga halter av kvicksilver.

* Några freoner för kylning finns inte. I stället kyls maskiner och utrymmen genom att vatten leds till sjukhuset från Luleälven, som rinner rätt nära. Det därefter varma vattnet leds ut i en konstgjord liten sjö i den park som ska anläggas utanför.

Byggnader mot solen
*Man försöker spara energi på olika sätt, till exempel genom att värmen från ventilationsluften återvinns, att värmen i alla rum kan regleras separat och att byggnader orienteras mot solen. Sjukhuset ansluts också till det kommunala fjärrvärmenätet.

* Långtgående källsortering. På vårdenheter och mottagningar ska glas, plast, plåt och riskavfall sorteras i särskilda behållare. Resten komprimeras, bränns eller komposteras. Köksavfallet komposteras i en egen anläggning och återanvänds i en planerad köksträdgård.

* Vårdavdelningar ligger i de delar som är vända mot parken med den konstgjorda sjön. Vårdsalarna har stora fönster som nästan går ner till golvet så att de liggande patienterna ska kunna se ut ordentligt.

* Alla ventilationskanaler levereras avfettade, förslutna samt lackerade eller rostfria. Förutom en längre livslängd räknar man med renare luft i och med att det från början inte finns någon smuts i kanalerna.

– När sjukhuset invigs hösten 1999 tror jag inte att det kommer att finnas något annat sjukhus i Europa som har en så väl planerad miljö. Vi har anlitat en rad experter och tycker att vi tänkt på allt, säger Birgitta Möller när vi efter rundvandringen åter står utanför entrén och tittar upp mot den blå himlen och njuter av den värmande solen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida