Miljon till forskning

Vårdförbundet satsar under året en miljon kronor på medlemmar som vill forska inom hälsoekonomi.

Det arbete Vårdförbundets medlemmar gör har stor betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling. Vilken betydelse det har för hälso- och samhällsekonomin är däremot mindre känt eftersom det är brist på forskning inom det området.

Det här vill Vårdförbundet nu råda bot på. Under 2002 satsar förbundet därför en miljon kronor för att stimulera forskare till att utvärdera sin forskning genom att se den ur ett hälso- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Pengarna ska gå till medlemmar som redan disputerat. Dels för att en del redan i sin avhandling har material som är en grund för att gå vidare, dels för att de ofta har svårt att få pengar till fortsatt forskning.

– Vi vill stödja dem som vill fördjupa sin forskning genom att se den hälsoekonomiska nyttan av det de redan gjort, att visa hur nytänkande kan leda till en effektivare och mer säker vård för patienter och vårdtagare, säger Eva Jönsson, ansvarig för frågan på Vårdförbundets kansli.

Förbundet kommer att gå ut med ett upprop i samband med kongressen nu i maj. Ansökningarna kommer sedan att bedömas av en kvalificerad grupp, både med kunskap om de yrken som finns bland förbundets medlemmar och inom hälsoekonomi.

Vilka som ska ingå i gruppen är ännu inte klart.

– Det här är ett viktigt område och något vi funderat över en längre tid. Vi vill på det sättet stimulera våra forskare att gå vidare, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida