Miljoner till medicinhistoria

7 februari 2005

Med 10,5 miljoner danska kronor i ryggen kommer Medicinsk Museion (förr: Medicinhistoriska museet) i Köpenhamn att fördjupa kunskaperna om den medicinhistoriska utvecklingen de senaste 50 åren. Pengarna kommer från Novo Nordisk Fond.

– Det här är den största satsningen någonsin på medicinhistorisk forskning. Tidigare har det handlat om någon halvmiljon då och då, säger Thomas Söderqvist, som upprätthåller professuren i medicinhistoria vid Köpenhamns universitet.

Målet är att kartlägga medicinen, hur den har växt fram och försöka förutsäga vad som händer framöver.

– Gener, hormoner, enzymer, vad du än tittar på är det allmänmänskligt, säger Thomas Söderqvist. Därför blir det inte någon utpräglat dansk profil på forskningen.

www.museion.ku.dk

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida