Miljonsatsning på vårdforskningen

Svensk vårdforskning välkomnas i hundramiljonersprojekt som ska stödja neourovetenskaplig forskning.

24 april 2003

Nu kopplas klinisk patientnära vårdforskning för första gången till naturvetenskaplig grundforskning genom projektet Brain Power. För att få vara med och dela på de 100 miljonerna krävs att forskningsprojekten är tvärvetenskapliga.

– Vårdvetenskapen har låg status och har hittills bedrivits isolerat. Därför är detta ett stort genombrott för svensk vårdforskning, säger Ewa Ställdal, VD för Vårdalstiftelsen som är med och finansierar Brain Power.

Tillsammans med fem andra forskningsfinansiärer satsar Vårdalstiftelsen 100 miljoner kronor under fem år på neurovetenskaplig forskning. Målet med forskningen är att kunna ställa tidigare diagnoser och att hitta bättre behandlingsformer för neurorelaterade sjukdomar. För att lyckas är det viktigt att studera patienterna i deras hemmiljö. Därför kommer även primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården att släppas in i projektet.

– Detta ger förutsättningar, som i dag saknas, för sjuksköterskor i kommunerna att bedriva forskning, säger Ewa Ställdal.

Tvärvetenskap ger ny kunskap

Ewa Ställdal tror att vårdforskningen kommer att utgöra en viktig del av forskningen i Brain Power-projektet. Sjuksköterskors forskning genererar forskningsresultat inom andra discipliner, säger hon.

– Nyligen visade vårdforskningen att dementa äter bättre om de får lyssna på musik samtidigt. I det här projektet skulle man kunna låta andra forskare ta reda på varför musiken har effekt, om det skiljer sig mellan demenspatienter med olika genetisk uppsättning och så vidare.

Sista ansökningsdag för att delta i Brain Power är den 15 augusti. Mer om hur ansökan går till finns på Vinnovas hemsida, se länk bredvid artikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida