Student

Miljonstöd ska stärka vfu: ”Viktigt att pengarna läggs på konkreta saker”

Miljonstöd ska stärka vfu: ”Viktigt att pengarna läggs på konkreta saker”
Marlene Juhl, ordförande för Vårdförbundet Student, hoppas att de pengar som skjuts till för att stärka vfu ska läggas bland annat på handledarutbildning. Foto: Lena Lee.

Stängda vårdplatser och färre rutinerade sjuksköterskor som kan handleda gör vfu till en flaskhals i utbildningen. Nu skjuter regeringen till extra pengar, samtidigt som lärosätena letar nya vägar att öka antalet platser. ”Det är viktigt att pengarna läggs på konkreta saker som gör att fler vill ta emot studenter under bra förutsättningar”, säger Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student.

Den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, har beskrivits som en ”bromskloss” och en ”flaskhals” som hindrar att tillräckligt många sjuksköterskor kommer ut på arbetsmarknaden. När Vårdfokus för ett år sedan granskade platsbristen framkom att endast 10 av 25 lärosäten hade fått tillräckligt många vfu-platser och att det blivit allt svårare de senaste fem åren. En effekt blir att färre kan antas till utbildningarna trots att behovet av nya sjuksköterskor är stort och satsningar gjorts på att öka antalet studenter.

Anledningen till att vårdgivare inte kan ta emot praktikanter är bland annat att antalet vårdplatser dras ner och att det saknas erfaren, fast anställd personal och kompetenta handledare.

Mittuniversitetet var ett av de lärosäten som hade stora problem med vfu-placeringar förra vårterminen. Enligt prefekt Marie Häggström är läget fortfarande ansträngt.

– Beskedet vi fått från Region Västernorrland är att det är mycket stafett-sjuksköterskor och därför svårt att ta emot studenter. Vi har en stor grupp som började under pandemin som nu ska ut på praktik, och det är problematiskt. De som går termin 6 är ju snart klara, och vi försöker övertyga arbetsgivarna om att det finns goda möjligheter att rekrytera nya sjuksköterskor bland dem. Det ser ut att lösa sig, säger hon.

Anställer handledare

För att säkra tillgången på handledare kommer Mittuniversitetet från och med i år att finansiera särskilda tjänster, där sjuksköterskor delvis är anställda av lärosätet.

– Vi betalar för att det ska bli mer tid för handledning. Det visar hur allvarligt läget är, säger Marie Häggström.

Även Göteborgs universitet hade stora problem att hitta tillräckligt med vfu-platser förra våren. Här har man valt att satsa stort på peer learning, där studenter i par lär av och med varandra. Målet är att det ska flerdubbla antalet vfu-platser.

Forskning visar att peer learning leder till självständiga och kompetenta sjuksköterskor, men det behövs mer kunskap om effekterna både utifrån denna pedagogiska metod och hur man i övrigt planerar och genomför vfu, säger Inger Jansson, som är utbildningsansvarig.

I vår startas därför ett pilotprojekt som berör cirka 30 studenter placerade på tre olika avdelningar – medicinsk, kirurgisk och geriatrisk – vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där forskare ska följa och utvärdera erfarenheterna. Tanken är att sprida arbetssättet till andra verksamheter. Vidare planeras ett akademiskt äldreboende, där det ska bedrivas forskning, utbildning och utveckling.

– Vi behöver testa nya pedagogiska modeller och samtidigt bibehålla eller helst öka kvaliteten på vfu:n, konstaterar Inger Jansson.

Utbildningsminister Mats Persson (L). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Vill korta vårdköerna

De senaste åren har vfu-krisen uppmärksammats av regeringen. Bland annat har en nationell vfu-samordnare tillsatts. Hundratals miljoner har också beviljats i statligt stöd till regioner och lärosäten. Inför vårterminen 2023 fördelas nu cirka 2 miljoner kronor vardera till landets universitet och högskolor för att stärka arbetet med vfu. Det är sedan tidigare budgeterade medel och ingen ny satsning.

– Varje lärosäte har blivit tilldelade ett grundbelopp på 1 miljon kronor, och resterande summa baseras på det antal helårsstudenter som lärosätena har. Det gör att alla lärosäten, även de mindre, får resurser att ordna fler vfu-platser. Det kommer leda till fler sjuksköterskor i vården, skriver utbildningsminister Mats Persson (L) i ett mejl till Vårdfokus.

Målet enligt honom är att korta vårdköerna.

– Regeringen satsar på vårdplatser men sjuksköterskebristen är en flaskhals. Nu har regeringen beslutat om att dessa pengar ska gå till alla lärosäten så att de kan bygga ut sina utbildningar.

Din företrädare, Anna Ekström (S), betonade att privata och kommunala vårdgivare behöver bli bättre på att erbjuda vfu-platser. Kan de här pengarna möjliggöra det och i så fall hur? 

– Lärosätena får nu pengar för att starta vfu-platser med nya vårdgivare, privata som offentliga. Pengarna kan även användas till att höja ersättningen så att fler vårdgivare vill ta emot sjuksköterskestudenter.

Kan mer pengar lösa vfu-krisen? Är det inte fast, erfaren personal och handledare som saknas för att fler studenter ska kunna tas emot?

– Duktig personal och fler handledare spelar en avgörande roll för att hantera bristen på vfu-platser. Därför kommer pengarna även kunna gå till att utbilda fler handledare. Den här satsningen kommer leda till att sjuksköterskor får fler kollegor och att fler vårdplatser kan bemannas, skriver Mats Persson.

Efterlyser bättre samordning

Marlene Juhl, ordförande för Vårdförbundet Student, är positiv till att vfu-frågan står högt på den politiska dagordningen.

– I vår årliga vfu-rapport uppgav 22 procent av de medlemmar som svarade att de ville byta yrke efter att ha varit på sin vfu, eftersom de blev avskräckta. Det är lite alarmerande och visar att vfu inte håller tillräckligt hög kvalitet. På vissa orter är det också svårt att få en plats.

Marlene Juhl är ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Lena Lee.

Hon skulle vilja se bättre samordning mellan lärosätena och de verksamheter som tar emot studenter.

– På de stora sjukhusen finns ofta en upparbetad organisation och ett engagemang kring vfu som inte är lika vanligt i primärvården. Det blir en utmaning att bygga upp det nu när vården i allt högre grad flyttar ut från sjukhusen närmare medborgarna. Det måste finnas en bra koppling mellan den akademiska institutionen där utbildningen sker och verkligheten vid verksamheten där vfu-placeringen är.

De miljoner som nu tillfaller lärosätena hoppas hon bland annat ska läggas på handledarutbildning.

– Det är viktigt att sådana här pengar läggs på konkreta saker som säkerställer att fler vill ta emot studenter under bra förutsättningar. En viktig aspekt är att handledarna har rätt utbildning och kunskap, säger Marlene Juhl.

De ekonomiska tillskotten är välkomna, enligt Marie Häggström på Mittuniversitetet.

– Vi har många idéer kring hur vi kan förbättra och utöka vfu. Bland annat vill vi starta ett stort projekt om god och nära vård tillsammans med regioner och kommuner, där professorer och företrädare för vården kan se vilka nya platser och nya handledarmodeller vi kan använda oss av.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida